Yhteystiedot

Selik Oy
Kääntöpiiri 2 A
02210 Espoo

puh. 044 500 4402
fax 09 541 9518
sähköposti hannu.ruotanen@selik.fi

Alumiinia ja värilasia ulko-osiin

Lähtötilanne

Korkeassa talossa tummat puuosat ovat kovalla rasituksella.

Asunto Oy Kellonsoittajankoti on Espoon Olarissa sijaitseva, kaksi rakennusta käsittävä taloyhtiö. Korkeampi rakennus on 7-kerroksinen ja toinen 5-kerroksinen. Molemmissa taloissa on kaksi porrasta ja yhtiö on valmistunut 80-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.

Taloyhtiön ikkunat ovat rakennusajankohdan mukaisesti kolmilasisia, sisään aukeavia MSK-ikkunoita, joissa välipuite on kytketty sisimpään puitteeseen. Puuosien pintakäsittelynä on kuultava, tumman ruskea puunsuoja.

Vuonna 2005 yhtiön hallitus aloitti ikkunoiden korjaamisen vaihtoehtojen tutkimisen. Perusteellisen korjaamisen tarve oli tullut ilmeiseksi jo asukkailta saadun palautteenkin perusteella.

Isot lasipinnat alakerran kiinteissä ikkunoissa olivat kylmät.

Ikkunat ja niihin liittyvät pellitykset näyttivät kuluneilta. Kovimmalla säärasituksella olevat puuosat olivat taipuneet ja osittain halkeilleet. Julkisivupellit olivat haalistuneet ja osa pinnoituksista oli irronnut.

Suurin osa esiin tulleista ikkunoiden käyttöön liittyvistä vaikeuksista ilmeni uloimmissa puitteissa. Niiden avaaminen ja sulkeminen oli osalle asukkaista käynyt miltei mahdottomaksi.

Seinään liittyvissä karmeissa oli eriasteisia puuosien vauroita, jotka edellyttivät korjausta vaurioiden etenemisen pysäyttämiseksi.

Alimman kerroksen kiinteistä eristyslasi-ikkunoista osa oli menettänyt pölytiiviytensä  ja suurten lasipintojen lähellä tuntui voimakasta kylmän hohkaamista.

Ikkunoiden pystyvälien alustojen kunto askarrutti hallitusta.

Hallitus pohti erilaisia korjausvaihtoehtoja keskuudessaan ja päätyi selvityksissään, Olarissa verraten usein käytettyyn, ikkunoiden osittaiseen uusimiseen. Olarin Huollosta tiedettiin kertoa, että alueella oli onnistuttu hyvin alumiinisten ulkoikkunoiden liittämisessä sisäpuolisiin puuosiin ja ikkunoita ympäröiviin levyihin.

Tarjouspyyntöihin liitettiin myös  julkisivupeltien uusiminen karkaistuiksi laseiksi. Alueella oli yleensäkin käytetty rakennusliike Arjatsalon tuotannossa värilaseja, jotka olivat osoittautuneet vain vähän huoltoa tarvitseviksi. Lasia ympäröivät puuosat päätettiin suojata polttomaalatuilla alumiiniprofiileilla ikkunoiden tapaan.

Tavoitteeksi urakalle asetettiin säänkestävät ikkunat, joita ei tarvitse maalata ulkopuolelta. Tarvittavat lahokorjaukset tehtäisiin urakan aikana. Puuosien tehokkaalla suojauksella haluttiin myös estää uusien vaurioiden syntyminen.

Urakan toteutus

Pakkasilla tarvitaan teltta ja lämmittimet.

Urakkaneuvotteluissa päädyttiin Selikin ehdotuksesta toteuttamaan työ talviaikana. Tilaaja hyväksyi talvityön ehdolla, että käytetään lämmittimiä ja eristettyä asennuskelkkaa urakan aikana. Työt aloitettiin tammikuun lopussa 2006 ja yli kuusisataa alumiinista ulkopuitetta ja värilasikasettia oli asennettu paikoilleen maaliskuun loppuun mennessä.

Ikkunoiden korjaus aloitettiin purkamalla huonokuntoiset ja lopulliseen kokonaisuuten huonosti sopivat osat

 • Kaikki ulkopuitteet ja karmien ulkopuolten pehmeät puuosat poistettiin.
 • Ikkunoiden väliset paneelit poistettiin.
 • Julkisivupellit poistettiin.

Lämpöliikkeet salliva kiinnike toimii myös lukon vastakappaleena.

Purkutöiden jälkeen asennusjärjestyksessä tehtiin...

 • Puukarmin maalatut täydentävät puulistat. Siistien listojen avulla uudet asennettavat metalliosat saatiin liitetyiksi säilytettäviin puuikkunoihin saumattomasti. Puun ja alumiinin väliin asennettiin tiiviste suojaamaan puuta kosteudelta. Tiivisteestä otettiin riittävät palat pois ikkunoiden välin tuulettamiseksi. Merkittävä ero aikaisempaan on, että tuuletusaukot ovat suojassa tuulen vaikutukselta.
 • Uudet alumiinikarmit ja säilytettävät puukarmit liitettiin toisiinsa piilokiinnityksin. Lämpöliikkeet sallivien kiinnikkeiden ansiosta kiinnitysruuvit eivät löysty lämpötilan muuttuessa.  (Tummien pintojen lämpötilavaihtelu on yli 100°C)  Sisäpuolelta asennetut kiinnikkeet eivät myöskään näy ulkopuolelle ja alumiini-ikkunoiden irroittaminen voidaan tarvittaessa tehdä ilman nostimia. Kaikki alumiiniset uudet osat ovat vesipellin ulkopuolella. Kondenssikosteus putoaa pellille, eikä rakenteiden sisään.

Alakerran kiinteät lasit uusittiin selektiivilaseiksi. Julkisivulasit tehtiin muiden lasien tapaan.

 • Alumiiniset ulkopuitteet kiinnitettiin puurunkoon säätösaranoilla. Käynnit sovitettiin niin, että puite toimii herkästi ja osuu tiivisteelle joka kohdassa. Puitetiiviste on tärkeä veden- ja ilmanpitävyyden kannalta. Säältä suojassa oleva tiiviste painuu muotoiltua puitetta vasten, eikä vuotoja pääse tapahtumaan korkeissakaan rakennuksissa.
 • Alumiinikarmien liittymät seinään listoitettiin värivalmiilla pielilistoilla ja yläkoteloilla. Ikkunoiden välisten pystykaistojen eristeet täydennettiin ja päälle asennettiin profiilipellit.

Säilytettävät osat kunnostettiin toimiviksi ja siisteiksi

 • Karmeihin tehtiin tarvittavat puukorjaukset asennusalustan varmistamiseksi.
 • Sisä- ja välipuitteiden käynnit sovitettiin ja irtonaiset lasit liimattiin. Saranoiden ruuvien kiristys tarkastettiin ja korjattiin tarvittaessa. Puitteiden hyvä sovitus on tärkeää käyttäjille ja yhtiölle. Huonosti toimiva ikkuna saattaa jäädä auki pesun jälkeen ja vaurioita pääsee syntymään.

Alumiinipuite ja kunnostetut puuosat ovat siistit

 • Sisäpuitteiden tiivisteet uusittiin silikonikumista valmistetuilla nauhoilla. Tiivisteprofiili valittiin niin korkeaksi, että puitteiden taipumat eivät vaikuta tiiviyteen. Joustavan materiaalin ansiosta sulkuvoima pysyy silti kohtuullisena.

 • Kaikki lukot ja tuuletusikkunoiden pitkäsulkijat voideltiin ja huollettiin toimiviksi.Rikkinäisiä lukkoja urakassa ei ollut, koska alkuperäiset sulkijat olivat tyypiltään ja malliltaan lujat. Voitelu oli kuitenkin jäänyt useilta asukkailta tekemättä, minkä vuoksi ikkunoita oli vaikea sulkea. Pienellä korjauksella saatiin paljon aikaan.

 • Tuuletusikkunoiden kytkennät alumiinisiin uusiin puitteisiin toteutettiin varmistamalla pitkäkestoisuus tukijaloilla ja lukkomuttereilla. Tuuletusikkunoita käytetään paljon ja niiden toimivuus on erittäin tärkeää. Uudet kytkennät ovat myös määräysten mukaisesti lapsiturvallisia.

 • Kuluneimmat puuosat käsiteltiin sävytetyllä lakalla. Onnistuneella sävytyksellä pinnat eivät erotu ympäristöstä häiritsevästi.

Tuuletusikkunan kytkentä kannattaa tehdä kunnolla.

LOPPUTULOKSEN ARVIOINTI

Asukkailta pyydettiin kirjalliset palautteet töiden valmistuttua, ja uudelleen kahden vuoden takuuajan jälkeen. Myönteisen palutteen perusteella voidaan todeta työn onnistuneen hyvin asukkaiden näkökulmasta.

Urakan kestäessä valittu korjaustapa edesauttoi asukkaiden tyytyväisyyttä. Sisäosien säilyttämisen ansiosta ikkunoiden alaosien pattereita ei jouduttu purkamaan. Häiriö asumiselle rajoittui kahteen asennuspäivään ja suuri osa töistä tehtiin asennuskelkasta.

Uusien osien käyttöohjeet oli jaettu työn päätteeksi.  Tuuletusikkunoiden uudet kytkennät olivat asukkaan kannalta näkyvä uudistus, eikä niiden käytössä ollut ilmennyt hankaluuksia takuuaikana.

Kaikki säälle alttiit pinnat ovat rasitusta kestäviä.

Kuluneiden puuosien pintakäsittely koettiin myös hyvin onnistuneeksi ratkaisuksi.

Takuutarkastuksessa yhtiön edustajat voivat todeta talon hoitovastuulla olevien ulko-osien näyttävän edelleen hyvin siisteiltä. Näköpiirissä ei enää ollut hankalia yksittäisiä korjauksia, eikä myöskään ulkopuolisten osien maalaamista.

Materiaalivalinnat
 ovat kohteessa onnistuneet. Säälle alttiit pinnat ovat metallia ja lasia. Sisäpuolella lämpimät puuosat ovat luonteva osa sisustusta. Teknisesti tärkeää on erilaisten materiaalien yhdistämisen osaaminen. Puun ja alumiinin välin tuuletus, lämpöliikkeiden hallinta ja kondenssiveden poistoreittien huomioon ottaminen varmistavat pitkäaikaiskestävyyden.