Yhteystiedot

Selik Oy
Kääntöpiiri 2 A
02210 Espoo

puh. 044 500 4402
fax 09 541 9518
sähköposti hannu.ruotanen@selik.fi

Huoltamalla huolettomuutta

Ikkunoiden huoltotoiminta Suomessa

Puuikkunoiden huollolla on meillä tarkoitettu usein pelkästään ulkopuolelta nostimilta tehtävää maalausta. Selikin kuntokartoitusten yhteydessä tekemät asukaskyselyt osoittavat kuitenkin kiistatta, että korjaamisen tarve liittyy useimmiten ikkunoiden käyttöön. Puitteiden avaaminen ja sulkeminen on työlästä tai mahdotonta. Painuneiden tiivisteiden raoista vetää ja lukot toimivat huonosti. Irtonaiset lasit helisevät ja aiheuttavat turvallisuusriskin ikkunoita pestessä. Tuuletusikkunoiden kytkennät ovat rikki tai puuttuvat. Monet vanhat tuuletusikkunat ovat myös puuttellisia lapsiturvallisuuden kannalta.

Olemme pitkään kummastelleet  tätä ilmeistä ristiriitaa kunnollisen huoltamisen ja toteutettujen toimenpiteiden välillä. Näyttää siltä, että laiminlyödään tärkeät ja verraten yksinkertaiset  huoltotoimenpiteet hankalina toteuttaa. Päädytään riittämättömään ulkopuoliseen maalaushuoltoon tai ylimitoitettuun, kaikkien ikkunoiden uusimiseen. Korjataan ulkoasua ja unohdetaan käyttöominaisuudet.

Asunto-osakeyhtiöiden
 kohdalla ristiriita selittyy osittain korjaamisen vastuunjakoa säätelevän ohjeen ankaralla noudattamisella. Osakkaiden hoitovastuulla olevien sisäpuolisten töiden ajatellaan hoituvan asukkaiden toteuttamina, eikä yhtiön tule ottaa kantaa niihin.

Unohdetaan ainakin neljä tärkeää seikkaa:
  1. Ikkuna on tekninen kokonaisuus, jonka järkevä huoltaminen tehdään sisäkautta avaamalla puitteet ja suorittamalla tarvittavat toimenpiteet ammattitaitoisesti. Asukkaiden toteuttamina lopputulos vaihtelee eri ikkunoiden välillä ja pahimmillaan tehdyt toimenpiteet vaurioittavat ikkunoiden rakenteita.
  2. Yhtiö omistaa ikkunan ja voi päätöksellään teettää tärkeät huoltotoimenpiteet yhtenevästi. Sisäpuolisten töiden kunnollinen toteuttaminen on tärkeää erityisesti yhtiön kannalta. Vastuunjaon kaavamainen noudattaminen ei ole järkevää, eikä pakollista.
  3. Suunnitelmallinen kiinteistönpito edellyttää samanaikaisia ja päteviksi todettuja huoltotoimia. Niiden laiminlyönti aiheuttaa kalliita ja hankalia yksittäisiä korjauskäyntejä, joiden kohdalla vastuunjaon selvittäminen on työlästä tai mahdotonta.
  4. Huolto-ohjelman puuttumisen vuoksi ei tiedetä todellisia ongelmia ja suoritetaan helposti yli- tai alikorjauksia. Ikkunakorteilla ohjelma voidaan laatia ja sitä noudattamalla säästetään tulevaisuudessa rahaa ja aikaa.
Vuokrataloyhtiöiden päättäjät ovat asunto-osakeyhtiöiden hallituksia paremmassa asemassa suunnitellessaan ikkunoiden huoltotoimia. Järkevän kiinteistönpidon vaatimusten huomioon ottaminen tuntuu onnistuvan helpommin, kun ikkunaa voidaan ajatella teknisenä kokonaisuutena. Vastuunjako tai osakkaiden itsekkäät motiivit eivät estä järkevien päätösten tekemistä. 

Kustannustehokasta huoltamista-Liikkuvat osat kuntoon

Helsingin kaupungin omistamassa taloyhtiössä, Kurkimäentie 3 päädyttiin huoltamaan ikkunat Selikin kanssa erikseen sovitun ohjelman mukaisesti. Mallityö tehtiin asukastoimikunnan jäsenen asuntoon ja sovittiin samalla yksityiskohtaisesti eri huoltotoimista.

Tärkeinä pidettiin asukkaiden puolelta helppoa käyttöä. Suljetun ikkunan pitää myös olla tiivis ja mahdollisimman hyvin ääntä eristävä. Valkoiset puitteet olivat verraten siistit ja niiden maalaamista päätettiin siirtää tuonnemmaksi. Tämä oli perusteltua myös,  koska ikkunoissa oli vuotoja, joiden seurauksena puuosat olivat osittain liian kosteita maalauksia ajatellen. Päätettiin ensin huoltaa tiivisteet ja liikkuvat osat kuntoon.

Työ tehtiin syksyllä 2011 ja täytetyt työkortit (414 kpl)  luovutettiin Kontulan Kiinteistöjen isännöitsijälle urakan lopuksi. Asentajien havaitsemat erityisongelmat korjattiin yleishuollon lisäksi. Kokonaiskustannus huoltokierrokselle oli vajaat 14.000,00 €. Asuntoja tässä kohteessa on yhteensä 58 kpl ja asuntojen yhteispinta-ala on 4149,50 m² 

Lukkojen voitelu ja säätö on ammattilaiselle helppoa ja monelle käyttäjälle vaikeaa.

Huoltokortilla varmistetaan töiden sujuminen. Tärkeät yksittäiset työt tehdään saman tien. Säästetään aikaa ja rahaa.

Kolmilasisia ikkunoita esitettiin vaihdettaviksi. Järki voitti. Puitteet sovitettiin ja tiivisteet uusittiin.