Yhteystiedot

Selik Oy
Kääntöpiiri 2 A
02210 Espoo

puh. 044 500 4402
fax 09 541 9518
sähköposti hannu.ruotanen@selik.fi

Perusteellinen ikkunoiden korjaus

Lähtötilanne

Vantaan Pähkinärinteessä sijaitsevan, As Oy Kastanjakuja 3-nimisen taloyhtiön valkoisiksi maalattujen puuikkunoiden kunto vaihteli melko paljon eri julkisivuilla.

Auringon kuumentava vaikutus oli kuormittanut etelä- ja länsisivujen ikkunoita erityisesti ylimpien kerrosten osalta niin, että maalipinnat olivat osittain irronneet alustastaan. Pohjois- ja itäsivun ikkunoilla ei edes maalipinnoissa näyttänyt olevan isoja vaurioita. Ikkunat näyttivät varsin hyväkuntoisilta.

Asukkaat olivat ilmoittaneet vuosien kuluessa isännöitsijälle vedosta ja huonosti toimivista lukoista. Osa puitteista ei avautunut ja sulkeutunut riittävän helposti.

Yhtiön kolme rakennusta olivat valmistuneet 1980-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Yhtiön hallitus tuli vuonna 2008 siihen tulokseen, että korjaukseksi ei enää riitä
pelkkä ulkopuolelta tehtävä puuosien maalaus.

Kokouksissa pohdittiin vaihtoehtoja:

  • Voidaanko nykyiset ikkunat korjata niin hyvin, että niitä ei jouduta uusimaan myöhemminkään ja minkälaista huolto-ohjelmaa tulisi noudattaa sen varmistamiseksi?   
  • Riittääkö kevyt kunnostus vai kannattaako perusteellisempi korjaus?
  • Voidaanko asukkaita häiritsevät,  ikkunoiden käyttöön liittyvät ongelmat poistaa?
Hallitus palkkasi Asiantuntijapalvelut J-P Launne Oy:n selvittämään eri korjausvaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet. Työ aloitettiin tutkimalla noin kymmenen asunnon ikkunat eri puolilla rakennusta. Selvitystyön tulokset asiantuntija tiivisti seuraavasti:

  • Tarkastuksessa ei löytynyt korjauskelvottomia ikkunoita eikä lahoja puuosia.
  • Ikkunat ovat kolmilasisia. Uusilla ei saavutettaisi merkittävää lämmön- tai ääneneristävyyden paranemista.
  • Ammattimies osaa korjata suurimman osan käyttö- ja tiiviysongelmista verraten pienin kustannuksin.
  • Sään rasittamien puuosien perusteellinen maalaaminen on korjauksen kallein osa, koska pitkäaikaiskestävyyden kannalta se on tärkeää tehdä kunnolla.
  • Alustavien hintatarkistusten perusteella perusteellisen korjauksen hinta näytti olevan noin puolet uusien ikkunoiden hinnasta.

Urakan toteutus

Valmistelu toteutettiin huolella. Asiantuntija laati tarjouspyynnöt perusteelliselle kunnostukselle ja hinnat pyydettiin kahdesta vaihtoehdosta.
 
Toisessa perusteellisempi maalaus ulotettiin vain pahimmalla säärasituksella oleviin ikkunoihin ja toisessa mukaan otettiin kaikki julkisivupinnassa olevat ikkunat.
 
Tavoitteena oli, että ikkunoita voitaisiin jatkossa pitää kunnossa kevyemmin huoltokorjauksin. Asiantuntija-arvion mukaan ikkunoita ei jouduttaisi uusimaan myöhemminkään, kunhan huollot toteutetaan suunnitelmallisesti.
 
Yhtiö päätti valita tarjotuista vaihtoehdoista perusteellisemman ja urakkaneuvottelut käynnistettiin Selikin kanssa.
 
Mallityö tehtiin alimman kerroksen ikkunaan, jota oli helppo tutkia ulkoa ja sisältä. Erillisen katselmuksen perusteella tästä ikkunasta laadittuun korjauskorttiin lisättiin vielä muutamia tarpeellisiksi havaittuja yksityiskohtia.
 
Malli ja siihen liitetty katselmus olivat tässäkin kohteessa tärkeitä yksityiskohtien tarkentamiseksi ja kaikkien tarpeellisten korjausten huomioon ottamiseksi.
 
Urakka toteutettiin pääosin talvikaudella 2009-2010. Neuvotteluissa oli sovittu kaikki ikkunat peitettäviksi työn ajaksi valoa läpäisevällä suojalla. Ulkopuitteet vietiin urakoitsijan työtilaan perusteellista korjausta varten. Karmit ja sisäpuitteet kunnostettiin asunnoissa ja kovilla pakkasilla käytettiin lämmittimiä ikkunasuojien lisäksi.
 
Kunnollinen maalaus kuivumisaikoineen edellytti viittä käyntiä huoneistoissa eri päivinä. Hallituksen kanssa sovittiin asukkaille järjestettävästä tiedotustilaisuudesta, jossa käytiin läpi urakan sujuvan etenemisen kannalta tärkeät asiat. Selikin asukastiedotteet ja asukkaiden huomioon otettavat asiat käsiteltiin myös perusteellisesti ennen töiden aloittamista.

Lopputuloksen arviointi

Suomessa on harvoin kesälläkään olosuhteita, joissa puuosien maalaus voidaan toteuttaa pätevästi. Suojien takana ja verstaan lämpimissä tiloissa talven pakkasista ei ollut haittaa. Ilman suhteellinen kosteus on talvella suotuisan alhaalla maalauksia ajatellen. Hyvän kiinteistönpidon kannalta tärkein tehtävä oli onnistunut hyvin.
 
Teknisen kunnostuksen toimenpiteet ovat käytön kannalta tärkeitä. Niiden avulla varmistetaan myös, että ikkunat kestävät jatkossakin hyvin. Asiantuntijan ennakkoarvio tästä työn osuudesta toteutui, mikä näkyi myös myönteisissä asukaspalautteissa. Ikkunat ovat suljettuina tiiviit ja niiden käyttö vaivatonta.
 
Tiivisteiden uusiminen silikonikumista valmistetuiksi, korkeaprofiilisiksi nauhoiksi on tiedossa olevista tiivistystavoista paras mahdollinen. Uusien ikkunoiden tiivisteet ovat useimmilla valmistajilla halvempaa materiaalia.  
 
Lopputarkastuksen yhteydessä luovutetut ikkunakortit ja käytetyt maalien värikoodit ja tyypit isännöitsijä tallensi myöhempiä huoltoja varten. Sopimusehtojen mukaisen kahden vuoden takuuajan jälkeen seuraavan kevyemmän hultokierroksen aika olisi noin viiden vuoden  kuluttua.