Yhteystiedot

Selik Oy
Kääntöpiiri 2 A
02210 Espoo

puh. 044 500 4402
fax 09 541 9518
sähköposti hannu.ruotanen@selik.fi

Onnistunut ikkunaremontti

Taloyhtiön ikkunaremontissa on aina otettava huomioon useiden ihmisten toiveet ja hyvän kiinteistönpidon vaatimukset. Selikissä on vakiintunut kaksi tehokasta toimintapaa, joilla tärkeisiin kysyymyksiin saadaan vastaukset ennakolta. Toteutus sujuu huolellisella valmistelulla kitkatta.

Mallityö ja ikkunakortti

Tilaaja teettää yhden huonokuntoisen ikkunan korjauksen.  Menettely on hyvä tilanteessa, jossa on jo päätös nykyisten ikkunoiden säilyttämisestä. Mallin tekeminen tarkentaa yksityiskohtien suunnittelua ja hintoja. Kokonaisurakan tarvikkeiden hankinta ennakkoon helpottuu huomattavasti ja tulevalle urakalle saadaan vertailuikkuna, jossa yksityiskohdat on sovittu tilaajan valvojan tai hallituksen kanssa.

Toteutetut korjaustoimenpiteet kirjataan vertailuikkunasta tehtävään työkorttiin, johon piirretään ikkunan kuva mittatietoineen. Tehdyt työt tarkastetaan yhteisessä katselmuksessa. Tilaajan ja Selikin esittämät tarkennukset työn sisältöön käsitellään yhdessä. Tarpeelliset lisäykset ja muutokset tehdään korttipohjaan.

Asukkaille pidetään yleensä tiedotustilaisuus urakan toteutuksesta mallityön äärellä. Nämä tilaisuudet ovat kokemuksemme mukaan poistaneet paljon turhaa huolta asukkailta ja helpottaneet työn sujumista asunnoissa.

Urakan aikana ikkunakortit täytetään kaikista ikkunoista tunniste- ja mittatietoineen. Kortit ovat : 
 • Tiivistelmä työselityksestä  täydennettynä mallityön tarkennuksilla.
 • Asentajien muistilappu kaikkien töiden huomioon ottamiseksi. Lasiin kiinnitetty kortti täydennetään aina, kun työvaihe on tehty. Havaitut erityisongelmat tai lisätöiden tarve merkitään tarkastettavaksi.
 • Tiedote asukkaille tai muille käyttäjille. He saavat käsityksen työn etenemisestä, jos ikkunalla joudutaan käymään useita kertoja.  (Tämän lisäksi asentajat ilmoittavat erikseen kaikki käynnit huoneistoissa.)
 • Työn valvojan ja urakoitsijan työnjohdon  reaaliaikainen seurannan väline. Tarkastaminen ja valvonta on helppoa korttien avulla.
 • Dokumentti tehdyistä töistä tilaajalle. Tilaaja saa täytetyt kortit urakan päätteeksi sähköisessä muodossa tai paperidokumentteina. Korjaushistoria tulee talteen tulevia huoltoja varten. Ikkunoihin liittyvien julkisivu-urakoiden suunnittelu helpottuu.

Selikin korttien tarkoitus on varmistaa, että hyvä aikomus ei jää aikomukseksi. Pyrimme aina tekemään kaikki tarpeelliset työt ja välttämään turhien töiden tekemistä.

Kuntotutkimus

Ikkunoiden tarkastaminen ennakkoon on erityisen tarpeellista tilanteessa, jossa epäillään korjauksen mielekkyyttä suhteessa uusiin ikkunoihin. Kokonaan uusimisen kustannus selviää tarjouskyselyllä, mutta säilyttävien vaihtoehtojen mielekkyydestä saa kunnollisen käsityksen vain avaamalla ja tutkimalla ainakin puolet ikkunoista eri puolilla rakennusta.

Selik aloittaa tutkimuksen laatimalla asukaskyselyn ikkunoiden kunnosta. Kyselylomakkeen kääntöpuolella  ilmoitetaan tutkimuksen ajankohta ja pyydetään asukkaita tyhjentämäään ikkunoiden edustat tarkastusta varten. Lomake pyydetään jättämään tarkastuspäivänä keittiön pöydälle täytettynä. Kuntotutkija kerää ne tarkastuksen aikana. Asukas tietää, että ikkunat on tarkastettu, kun lomake on viety.

Kyselyn avulla tutkija saa arvokkaita, käyttäjien kokemuksiin perustuvia tietoja ilmenneistä ongelmista. Yhtiön hallitus saa tietoa osakkaiden toiveista ja ongelmista. Kysely toimii myös toisin päin - Osakkaat saavat ennakkoon tietoa hankkeiden suunnittelusta.

Tutkimuksessa avataan ja tutkitaan mahdollisimman monta ikkunaa eri puolilla rakennusta ottaen huomioon ainakin seuraavat näkökulmat:

 • Avautuminen ja sulkeutuminen.
 • Puuosien kunto.
 • Tiivisteiden kunto.
 • lukkojen ja sulkijoiden kunto.
 • Tuuletusikkunoiden kytkentöjen kunto.
 • Vesipeltien kunto, liittymät seinään ja karmiin, kaadon riittävyys, vastapellin tarve.
 • Karmien liittyminen seinään ulkopuolella ja sisäpuolella, mahdolliset vesivuotojen jäljet ja kosteusmittaus tarvittaessa.
 • Lasien kunto ja kiinnitys puitteisiin, vuotavien eristyslasien kirjaaminen ja mitoitus.
 • Muut kohteen erityispiirteet

Huoneistokohtaisen raportin lisäksi yhtiö saa tutkimuksen tuloksena ikkunakaaviot mittatietoineen. Niistä on hyötyä tarjouspyyntöjen osana.

Asunto-osakeyhtiöissä tutkimus on ensisijaisesti hallituksen työväline, kun se pyrkii ottamaan huomioon hyvän kiinteistönpidon ja osakkaiden tasapuolisen kohtelun vaatimukset vaihtoehtojen vertailussa. Kuntotutkijana Selikin tärkein tehtävä onkin antaa yhtiölle suositukset parhaiksi korjaustoimenpiteiksi.

Kustannusvertailu
 eri vaihtoehtojen välillä on tärkeä osa tutkimusta. Kokemuksemme mukaan alkuperäisten ikkunoiden korjaaminen on useimmiten ekologisempaa ja edullisempaa kuin uusiin vaihtaminen. Kuntotutkimus on hyvä tapa varmistua tärkeimmistä päätöksenteon perusteista.